Try skincare made for you and your skin's needs

Benzoyl Peroxide (Akne)

Bensoylperoxid är en kemisk förening framställd av väteperoxid och bensoylklorid. Substansen är känd för att effektivt döda bakterierna som orsakar akne och för att ta bort överflödig olja och döda hudceller samtidigt1,2. Bensoyl är därför lämplig mot pormaskar och finnar. Innan man använder en produkt som innehåller bensoylperoxid för första gången, bör man använda det på några drabbade områden under ett par dagar för att se om det orsakar hudirritation. Det är inte ovanligt att det förekommer en initial och övergående rodnad och avskalning av huden, men detta borde avta efter en tid3. Vidare kan bensoylperoxid göra huden mer känslig för solen och man bör vara försiktig när man använder det, och man borde också tänka på att bensoylperoxid kan bleka både hår och kläder.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: A

Studier påvisar en antibakteriell effekt (bekämpning av bakterier som orsakar akne) samt en mild antiinflammatorisk effekt4. Äldre studier, där man använde 5% bensoylperoxid, har visat att det har minst liknande effekt på svårighetsgraden av akne jämfört med topikalt använda formler med antibiotika, såsom klindamycin5 och erytromycin6, som är standardbehandlingar vid akne. Bensoylperoxid verkar ha den största effekten i kombination med andra ingredienser såsom azelainsyra7.

Koncentrationen av bensoylperoxid i produkter varierar vanligen från 2,5% till 10%, och styrkan bör bero på vilket område på kroppen det appliceras på. Bensoylperoxid i koncentrationer under 5% kan användas i ansiktet, medan starkare koncentrationer i regel är lämpliga för bröst och rygg8. Generellt kan lägre koncentrationer (t.ex. 2,5-5%), vattenbaserade produkter och produkter som sköljs bort tolereras bättre av patienter med känsligare hud9.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1JAm Acad Dermatol. 2016

2Clin Cosmet Investig Dermatol. 2017

3British National Formulary 68th Edition 2014

4Cutis. 2008

5Br J Dermatol. 1988

6Br J Dermatol. 1983

7J Am Acad Dermatol. 2000