Ceramides (Eksem)

Ceramider är lipider som naturligt finns i höga koncentrationer i cellerna av hudens övre lager och är viktiga för en välfungerande, frisk hud1. Det finns olika typer av ceramider som tillsammans med kolesterol och fria fettsyror utgör lipidmatrisen vilken hyser de övre hudcellerna. Denna lipidmatris är en viktig barriär för huden. Lipidmatrisen är den enda kontinuerliga vägen över de yttersta hudlagren2 och är därför också viktig för penetreringen av topikalt använda terapeutiska medel. Hud med otillräckliga nivåer av ceramider har en ökad förlust av vatten i överhuden och blir därmed torr med ökad genomtränglighet för irriterande ämnen och allergener3.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: A

Det övre lagret av hud drabbad av atopisk dermatit har minskade nivåer av ceramider jämfört med frisk hud4,5. En studie med både vuxna och barn med atopisk dermatit rapporterade att användning av en rengöring och fuktkräm innehållande ceramider, som användes två gånger dagligen i 6 veckor, minskade sjukdomens svårighetsgrad och klåda jämfört med före behandling6.

Vidare har en laboratoriestudie visat att vissa speciella immunmodulerande substanser (Th2) uppvisar ett mönster karaktäristiskt för personer som lever med eksem, vilket leder till minskade ceramidnivåer i det övre lagret av huden. Enligt författarna kan detta vara ett av sätten som aktiveringen av immunsystemet bidrar till den försämrade barriärfunktionen på7.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Skin Therapy Lett. 2014

2Skin Pharmacol Physiol. 2015

3Skin Therapy Lett. 2014

4Contact Dermatitis. 2013

5Skin Pharmacol Physiol. 2015

6Cutis. 2014

7J Dermatol Sci. 2012