Cetearyl Alcohol (Torr hud)

Cetearylalkohol är en så kallad fettalkohol som är en blandning av cetyl- och stearylalkoholer. Den används som uppmjukande medel, konsistensgivare, skumstabilisator och bärande ämne för andra ingredienser. Den kan utvinnas naturligt, som fettalkohol från kokos, eller framställas syntetiskt. Kosmetiska produkter märkta "alkoholfri" får innehålla cetearylalkohol, vars effekter ganska skiljer sig från de former av alkohol som har negativ effekt på huden.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: C

Cetearylalkohol är känd för sin positiva effekt på hudbarriär och hydrering. HelloSkins experter har framhävt två studier rörande effekten av cetearylalkohol på torr hud. På grund av cetearylalkoholens innehåll av fettsyror fungerar den som uppmjukande medel i hudvårdsprodukter, där den hjälper till att minska vattenavdunstningen från hudens yta.

Det har också visats in vitro att cetearylalkohol kan oxideras till palmitinsyra i specialiserade celler (genom enzymet NAD + oxidoreduktas i humana fibroblaster)1. Palmitinsyran som bildas kan bli en del av hudens naturliga barriär, eftersom palmitinsyra är känd för att vara en del av hornlagret (stratum corneum). På detta sätt antas cetearylsyra indirekt förbättra den naturliga barriärfunktionen och därmed hydrering av huden.

En studie, som undersökte den brännande och stickande känslan vid användning av ett uppmjukande medel på hudlesioner, visade att cetearylalkohol framkallade mycket liten brännande och stickande känsla i huden vid applicering. Detta är en viktig egenskap eftersom patienter, som lider av olika sjukdomar med torr hud, ofta upplever ökad irritation vid applicering av hudvårdsprodukter, som ett direkt resultat av försämrad hudbarriärfunktion2.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli 2017

References

1J Biol Chem. 1987

2Cutis. 2013