Colloidal Oatmeal (Torr hud)

Kolloidalt havremjöl produceras genom att mala och koka havre och återfinns i olika formler från badprodukter till fuktkrämer. Kolloidalt havremjöl innehåller ett antal olika naturliga komponenter som tros ligga bakom dess olika funktionella egenskaper. Kolloidalt havremjöl används som ett lugnande medel för att lindra klåda och irritation som är kopplade till olika tillstånd med torr hud.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: B

En studie visade att uppmjukande medel med kolloidalt havremjöl jämfört med kontrollkrämen hade signifikanta positiva effekter på personer med extremt torr hud1. Extrakt av kolloidalt havremjöl har också visat sig ha antioxidativ och antiinflammatorisk verkan vid laboratorieförsök och kontrollerade djurförsök2,3. Detta tyder på att det kan begränsa inflammation i huden4.

Hudskyddande lotion med kolloidalt havremjöl har också visat sig förbättra torr, fjällande och hård hud samt klådans intensitet hos friska kvinnor med mild till måttlig klåda och måttligt till svårt torr hud1.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1J Drugs Dermatol. 2014

2J Drugs Dermatol. 2015

3Arch Dermatol Res. 2008

4J Drugs Dermatol. 2010