Dead Sea Salt/Mud (Eksem)

Döda havet har länge varit en plats för pilgrimsfärd för människor med hudsjukdomar som psoriasis. Den positiva effekten av Döda havsområdet vid psoriasis beror delvis på Döda havets vatten som har ett högt innehåll av mineraler. Döda havets vatten är rikt på många mineraler såsom magnesium, natrium, kalcium, kalium, klorid och bromid etc. Även om andra hav innehåller dessa mineraler har de inte samma höga koncentrationer som Döda havets vatten.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: C

En studie relaterad till känd atopisk dermatit visade att doppning av underarmen i 5% lösning med dödahavssalt i 15 minuter dagligen under en period av 6 veckor, jämfört med kranvatten, förbättrade hudbarriärfunktion och hudhydrering, och minskade rodnad och hård hud2.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2011

2Int J Dermatol. 2005