Dead Sea Salt/Mud (Psoriasis)

Döda havet har länge varit en plats för pilgrimsfärd för människor med hudsjukdomar som psoriasis. Den positiva effekten av Döda havsområdet vid psoriasis beror delvis på Döda havets vatten som har ett högt innehåll av mineraler. Döda havets vatten är rikt på många mineraler såsom magnesium, natrium, kalcium, kalium, klorid och bromid etc. Även om andra hav innehåller dessa mineraler har de inte samma höga koncentrationer som Döda havets vatten.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: A

Vattnet har fuktgivande egenskaper, särskilt på grund av den höga koncentrationen av magnesium, vilket hjälper huden att behålla vatten1. I en studie med 30 patienter med svår psoriasis jämfördes effekten av dagliga bad på 20 minuter under tre veckor med tillsatt dödahavssalt respektive vanligt salt2. Studien visade att båda behandlingarna minskade svårighetsgraden av psoriasis, men att gruppen med tillsatt dödahavssalt uppvisade bättre förbättringar och hade också minskad svårighetsgrad en månad efter avslutad behandling. Andra studier har visat att kombinationen av bad i dödahavssalt och ljusterapi (exponering för UVB) har en positiv effekt på psoriasislesioner3. En studie pekar tydligt mot ljusterapiaspekten av denna kombination som den viktigaste faktorn, men man fann även att bad i Döda havsvatten hade en specifik positiv effekt4.

Vidare fann en studie, som undersökt hudbiopsier från psoriasispatienter före och efter bad i Döda havsvatten och ljusterapi, en signifikant minskning av antalet aktiverade T-lymfocyter i de yttre hudlagren (avstötning av mer än 90% av CD3 och CD25-celler) och i dermis (avstötning av 69,4% av CD3 och 77,4% CD25-celler) hos personer med måttlig till svår plackpsoriasis5.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2011

2Isr Med Assoc J. 2001

3Semin Arthritis Rheum. 2012

4Isr Med Assoc J. 2000

5J Am Acad Dermatol. 2003