Dead Sea Salt/Mud (Torr hud)

Döda havet har länge varit en plats för pilgrimsfärd för människor med hudsjukdomar som psoriasis. Den positiva effekten av Döda havsområdet vid psoriasis beror delvis på Döda havets vatten som har ett högt innehåll av mineraler. Döda havets vatten är rikt på många mineraler såsom magnesium, natrium, kalcium, kalium, klorid och bromid etc. Även om andra hav innehåller dessa mineraler har de inte samma höga koncentrationer som Döda havets vatten.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: C

Studier visar att Döda havets vatten har fuktgivande egenskaper, särskilt på grund av den höga koncentrationen av magnesium som hjälper huden att bibehålla vatten1.

Vidare visade en studie att behandling med dödahavssalt minskade vattenförlusten i de yttersta lagren av huden signifikant efter 5 och 6 veckors behandling hos patienter med atopisk torr hud. Studien visade också att bad i saltlösningen tolererades väl, förbättrade hudbarriärfunktion och hydrering av hornlagret, minskade hård hud och inflammation2.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

Referencer

1Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2011

2Int J Dermatol. 2005