Dimethicone (Eksem)

Dimethicone är en kiselbaserad polymer och är en av de mest använda ingredienserna i personliga hygienprodukter på grund av dess fördelaktiga egenskaper. Till dessa hör dimethicones återfuktande samt mjukgörande egenskaper, där det hjälper till att minska vattenavdunstningen i överhuden. Vidare är dimethicone känt för att kunna fylla ut fina linjer och rynkor i ansiktet. På grund av detta är det en ofta använd ingrediens i primers och anti-aging-krämer.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: B

Några studier har visat att dimethicone kan ha positiva effekter på personer med eksem. En studie visade att den dagliga användningen av skuminnehållande dimethicone och glycerin hos personer med handeksem (yrkesrelaterat) under en period av fyra veckor minskade svårighetsgraden (rodnad, fjällbildning, sprickbildning och klåda)1. Studiedeltagarna kunde fortsätta med sitt vanliga yrke och omkring hälften av dem rapporterade en minskning i användning av topikala kortikosteroider.

I en annan studie undersöktes den skyddande effekten av en lotion med dimethicone jämfört med en utan dimethicone hos friska försökspersoner2. I denna studie applicerades lotionerna på underarmarna hos försökspersonerna innan natriumlaurylsulfat (SLS) applicerades för att irritera huden och reaktionerna bedömdes utifrån fyra hudparametrar. Resultaten visade att uppmjukande medel innehållande dimethicone reducerade vattenförlusten från huden jämfört med kontrollotionen.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli 2017

References

1AmJContactDermat. 2000

2Skin Res Technol. 2000