Glycerin (Eksem)

Glycerin (eller glycerol) som återfinns i fuktgivare kommer vanligtvis från vegetabiliska oljor. Glycerin är ett ämne som finns naturligt i huden, där det hjälper till att dra till sig och behålla vatten från de djupare hudlagren, och därigenom hydrera och återfukta huden1. Glycerin används ofta i topikala produkter och har visat sig främja återställning av huden efter framkallad kemisk irritation. I dessa fall har glycerin visat sig öka omedelbart hudens kapacitet att behålla vatten, vilket i sin tur främjar återhämtning av hudbarriären3.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: A

HelloSkins experter har inte kunnat hitta några vetenskapliga data eller kliniska prövningar angående användningen av glycerin hos personer med psoriasis. Vid tillstånd med torr hud, inklusive psoriasis, är vattenförlusten i överhuden kopplad till en försämrad hudbarriärfunktion, vilket kan förvärra sjukdomssymptomen2.

Upprätthållande av hudens hydrering och elasticitet i de yttersta hudlagren har visat sig involvera specifika vattenkanaler som transporterar vatten och glycerin i och mellan hudcellerna4. Genetiskt modifierade möss utan dessa specifika vattenkanaler uppvisar reducerad hudhydratisering och elasticitet, vilket korrigeras efter topikal eller systemisk användning av glycerin4. Detta visar betydelsen av dessa vattenkanaler såväl som glycerin i frisk hud. Vid psoriasislesioner har dessa vattenkanaler visat sig vara felplacerade i hudcellerna, vilket gör att de inte kan transportera vatten och glycerin5 ordentligt. Det är därför troligt att transporten genom dessa kanaler vid plackpsoriasis försämras i de specifika hudcellerna kallade keratinocyter, vilket leder till torr hud6.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1[ Dermatol Ther. 2004

2[Am J Clin Dermatol. 2003]

3[Skin Pharmacol Physiol. 2008

4[J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014