Glycerin (Torr hud)

Glycerin (eller glycerol) som återfinns i fuktgivare kommer vanligtvis från vegetabiliska oljor. Glycerin är ett ämne som finns naturligt i huden, där det hjälper till att dra till sig och behålla vatten från de djupare hudlagren, och därigenom hydrera och återfukta huden1. Glycerin används ofta i topikala produkter och har visat sig främja återställning av huden efter framkallad kemisk irritation. I dessa fall har glycerin visat sig öka omedelbart hudens kapacitet att behålla vatten, vilket i sin tur främjar återhämtning av hudbarriären3.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: B

HelloSkins experter har inte kunnat hitta några vetenskapliga data eller kliniska prövningar angående användningen av glycerin hos personer med torr hud (xeros). Vid tillstånd med torr hud är vattenförlusten i överhuden kopplad till en försämrad hudbarriärfunktion, vilket kan förvärra sjukdomssymptom2.

Upprätthållande av hudens hydrering och elasticitet i de yttersta hudlagren har visat sig involvera specifika vattenkanaler som transporterar vatten och glycerin i och mellan hudcellerna4. Genetiskt modifierade möss utan dessa specifika vattenkanaler uppvisar reducerad hudhydrering och elasticitet, vilket korrigeras efter topikal eller systemisk användning av glycerin4. Detta visar betydelsen av dessa vattenkanaler såväl som glycerin i frisk hud.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Dermatol Ther. 2004

2Am J Clin Dermatol. 2003

3Arch Dermatol Res. 2010

4Proc Natl Acad Sci U S A. 2003