Hyaluronic Acid (Eksem)

Hyaluronsyra är en huvudkomponent i den extracellulära matrisen i hudens bindväv1. Den finns i särskilt stora mängder i huden, där den har en skyddande, strukturstabiliserande och stötdämpande roll2. Kroppen hos en vuxen människa innehåller cirka 15 gram hyaluronsyra, varav ungefär hälften finns i huden. Hyaluronsyra har en betydande kapacitet att binda vatten, illustrerat av det faktum att ett enda gram av hyaluronsyra kan binda 6 liter vatten.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: A

Vissa studier har visat positiva effekter av att använda en fuktkräm innehållande hyaluronsyra hos personer med atopisk dermatit. I en studie ombads vuxna att använda antingen testkrämen eller en kontrollkräm tre gånger per dag i 50 dagar3. Resultaten visade att testkrämen var effektivare när det gäller att förbättra svårighetsgraden hos personer med mild till måttlig atopisk dermatit.

I en annan studie testades samma testkräm hos spädbarn och barn med mild till måttlig atopisk dermatit. Efter användning av krämen tre gånger per dag i 22 dagar visade sig testkrämen vara effektivare på att reducera eksemets svårighetsgrad och andra symptom såsom klåda4. Deltagarna använde inte andra behandlingar under testperioden i någon av studierna.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005

2Clin Cosmet Investig Dermatol. 2013

3J Drugs Dermatol. 2006

4J Pediatr. 2008