Try skincare made for you and your skin's needs

Kigelia Africana (Psoriasis)

Korvträdet (Kigelia africana) är ett träd som finns i större delar av Afrika söder om Sahara. Trädets rötter, bark och frukter har använts i århundraden för att överlag återuppliva huden1. Ny forskning har visat att det är mycket effektivt som ett läkande medel mot hudsjukdomar. Fruktextrakten innehåller inte bara enskilda kemiska föreningar som är välkända för deras medicinska egenskaper, utan blandningen av dessa komponenter ger en anmärkningsvärd blandning som hämmar tillväxten av "snabbdelande" celler, och har en antibakteriell effekt på olika mikroorganismer2.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: C

HelloSkins experter har inte kunnat hitta några kliniska prövningar som undersökt effekter av fruktextrakt från korvträdet hos personer med psoriasis. En av dess uppmärksammade bioaktiva substanser är dock verminoside som har rapporterats ha antiinflammatorisk verkan på immunceller vid laboratorieförsök2. Laboratoriestudier har också visat att extrakt från korvträd har antibakteriella effekter på en rad testbakterier inklusive Staphylococcus aureus3. I psoriasisplack kan kolonisering av bakterierna S. aureus öka.

En studie rapporterade att S. aureus fanns i 15 av 25 av de psoriasisplack som undersöktes4, varav en tredjedel av bakterierna var toxiska och att sjukdomens svårighetsgrad var kopplad till en högre enterotoxinproduktion5 (toxiner som produceras i eller påverkar tarmarna).

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1J Ethnopharmacol. 2016

2J Nat Prod. 2005

3Adv Pharmacol Sci. 2013

4Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016

5J Am Acad Dermatol. 2005