Lactic Acid (Eksem)

Mjölksyra eller laktat är en organisk syra som finns naturligt i vår hud. I huden verkar laktat delvis genom att dra åt sig och binda vatten som en av komponenterna i hudens så kallade “naturliga fuktighetsgivande faktor”. Detta hjälper att hålla de övre hudlagren välhydrerade, vilket är viktigt för att upprätthålla hudbarriärfunktionen1.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: B

HelloSkins experter kunde inte hitta några kliniska data beträffande de specifika effekterna av laktat hos personer med eksem. Studier har dock visat att eksemhud har en lägre nivå av naturliga fuktgivande faktorer än frisk hud1.

En ny studie har jämfört användning av en fuktighetskräm med 12% laktat med en annan med 5% laktat och med ytterligare en fuktighetskräm utan laktat under 21 dagar. Ursprungliga resultat visade att alla tre krämerna var lika effektiva när det gäller att minska torr hud hos personer med moderat till svårt torr hud (xeros). Men när det genomfördes tester två veckor efter att deltagarna slutat använda produkterna, hade gruppen som hade använt 12% krämen ett bättre resultat än de andra3.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1J Dermatol Sci. 2012

2Practical Dermatology 36-40, July 2012].

3Arch Dermatol. 1983