Lactic Acid (Psoriasis)

Mjölksyra eller laktat är en organisk syra som finns naturligt i vår hud. I huden verkar laktat delvis genom att dra åt sig och binda vatten som en av komponenterna i hudens så kallade “naturliga fuktighetsgivande faktor”. Detta hjälper att hålla de övre hudlagren välhydrerade, vilket är viktigt för att upprätthålla hudbarriärfunktionen1.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: C

Nivåerna av naturliga fuktighetsgivande faktorer har visat sig minska i psoriasislesioner2 och eksemhud3 jämfört med frisk hud. I höga koncentrationer kan mjölksyra hjälpa till att lösa upp flagor som därefter kan avlägsnas. Den exakta mekanismen för detta är ännu inte helt förstådd, men antas delvis ske genom upplösning av några av de komponenter som håller samman cellerna1.

HelloSkins experter kunde inte hitta några vetenskapliga data eller kliniska prövningar angående användningen av mjölksyra hos personer med psoriasis. I en studie med frivilliga testpersoner kunde topikal användning av 12% ammoniumlaktat dock begränsa hudskador på underarmen tillfogade genom användning av en potent steroid i 3-4 veckor4.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1[Practical Dermatology 36-40, July 2012]

2J Dermatol. 2014

3J Dermatol Sci. 2012

4J Am Acad Dermatol. 1992