Lanolin (Eksem)

Lanolin hjälper mot torr hud och psoriasis genom att bilda en ogenomtränglig film över huden som begränsar vattenförlusten över hudytan. Lanolin är det enda djurbaserade fettet som regelbundet används i uppmjukande medel och utvinns från fårull. En ny form av lanolin med hög renhet av medicinsk kvalitet kallad Medilan har utvecklats på grund av rapporterad kontaktirritation från normal lanolin, speciellt hos personer som lever med eksem.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: B

HelloSkins experter kunde inte hitta några vetenskapliga uppgifter beträffande användningen av lanolin hos personer med eksem. En studie har dock visat att en blandning av olivolja (70%) och lanolin (30%) var effektivare när det gäller att reducera dermatit hos för tidigt födda spädbarn jämfört med ett uppmjukande medel av typen vatten-i-olja2. I studien användes behandlingarna en gång dagligen under en period av 4 veckor. I en annan studie, där man använde ren lanolin två gånger dagligen i fyra veckor, fann man att den var effektiv vid behandling av måttligt till svårt torr hud på fötter3.

Det bör påpekas att lanolin kan orsaka kontaktallergi och att den acetylerade lanolinalkoholen antas vara den mest allergiframkallande formen. Dock har nuvarande utvinnings- och reningsmetoder minskat risken för detta avsevärt4.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Principles of Skin Care, 2010, R Penzer]

2Pediatr Dermatol. 2008

3Cutis. 2003

4Br J Nurs. 2000