Lanolin (Psoriasis)

Lanolin hjälper mot torr hud och psoriasis genom att bilda en ogenomtränglig film över huden som begränsar vattenförlusten över hudytan. Lanolin är det enda djurbaserade fettet som regelbundet används i uppmjukande medel och utvinns från fårull. En ny form av lanolin med hög renhet av medicinsk kvalitet kallad Medilan har utvecklats på grund av rapporterad kontaktirritation från normal lanolin, speciellt hos personer som lever med eksem.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: B

HelloSkins experter kunde inte hitta några vetenskapliga data eller kliniska prövningar om användningen av lanolin hos personer med psoriasis. Lanolin har dock visat sig ha positiva effekter på andra hudsjukdomar kopplade till torr hud som har gemensamma symtom med psoriasis.

En blandning av olivolja (70%) och lanolin (30%) har visat sig reducera dermatit hos för tidigt födda spädbarn efter en 4 veckors behandling, och visade sig vara bättre än en uppmjukande kräm av typen vatten-i-olja1. I en annan studie, där man använde ren lanolin två gånger dagligen i fyra veckor, fann man att den var effektiv vid behandling av måttligt till svårt torr hud på fötter2.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Pediatr Dermatol. 2008

2Cutis. 2003