Lanolin (Torr hud)

Lanolin hjälper mot torr hud och psoriasis genom att bilda en ogenomtränglig film över huden som begränsar vattenförlusten över hudytan. Lanolin är det enda djurbaserade fettet som regelbundet används i uppmjukande medel och utvinns från fårull. En ny form av lanolin med hög renhet av medicinsk kvalitet kallad Medilan har utvecklats på grund av rapporterad kontaktirritation från normal lanolin, speciellt hos personer som lever med eksem.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: B

Liksom andra barriärbildande ämnen verkar lanolin genom att bilda en vattenogenomtränglig film på huden och begränsar därmed vattenförlusten från hudens yta. I en studie, där man använde ren lanolin två gånger dagligen i fyra veckor, fann man att den var effektiv vid behandling av måttligt till svårt torr hud på fötter1.

En annan mekanism genom vilken lanolin uppnår dess fuktgivande verkan kan vara att den spontant bildar emulsioner med vatten mellan cellerna i hudens yttre skikt och därmed skapar en extra reservoar av vatten2.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Cutis. 2003

22 E. W. Clark , I. Steel, 1993