Lauromacrogols (Eksem)

I fuktgivare används lauromakrogol vanligtvis på grund av dess antiklåda-egenskaper. Förutom antiklåda-egenskapen kan lauromakrogol också fungera som ett lokalanestetikum.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: C

HelloSkins experter kunde inte hitta några specifika vetenskapliga uppgifter beträffande användning av lauromakrogol hos personer med eksem. Lauromakrogol kan dock fungera som lokalanestetika, och laboratoriestudier har visat att den kan hämma bildandet av nya mindre blodkärl, vilket kan minska blodflödet till en lesion och därmed minimera rodnad i huden1.

Hos personer med torr och kliande hårbotten visade sig en produkt innehållande lauromakrogol (och andra potentiellt aktiva ingredienser), som lämnas kvar på huden, reducera klåda när den applicerades på ena halvan av hårbotten 3 gånger per vecka i 4 veckor2. I en annan studie, där olika typer av klåda experimentellt framkallades hos frivilliga testpersoner, fann man dock att lauromakrogol endast var effektiv när det gäller att reducera klåda vid vissa men inte andra typer av klåda3.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016

2Skin Pharmacol Physiol. 2013

3Exp Dermatol. 2014