Lauromacrogols (Psoriasis)

I fuktgivare används lauromakrogol vanligtvis på grund av dess antiklåda-egenskaper. Förutom antiklåda-egenskapen kan lauromakrogol också fungera som ett lokalanestetikum.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: C

HelloSkins experter kunde inte hitta några vetenskapliga data eller kliniska prövningar angående användning av lauromakrogol vid psoriasis. Lauromakrogol har dock visat sig ha en positiv effekt på symptom som ofta ses hos patienter med olika former av psoriasis. Hos personer med torr och kliande hårbotten visade sig en produkt innehållande lauromakrogol, som lämnas kvar på huden, reducera klåda när den applicerades på ena halvan av hårbotten 3 gånger per vecka i 4 veckor1.

I en annan studie, där olika typer av klåda experimentellt framkallades hos frivilliga testpersoner, fann man dock att lauromakrogol endast var effektiv när det gäller att reducera klåda vid vissa men inte andra typer av klåda2. Studier har också visat att lauromakrogol kan hämma bildandet av nya mindre blodkärl, vilket kan minska blodflödet till en lesion och därmed minska hudens rodnad, vilket upptäckts vid laboratorieförsök och kontrollerade djurförsök3.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Skin Pharmacol Physiol. 2013

2Exp Dermatol. 2014

3Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016