Petrolatum (Eksem)

Vaselin (inklusive vitt mjukt paraffin och gult mjukt paraffin) är en halvfast hydrofob gul/vit substans bestående av kolväten som framställs av petroleum. Vaselin har i mer än 100 år använts som en läkande salva. Även om dess primära effekt beror på dess ocklusiva egenskap, vilket innebär att det bildar en lipidbarriär på huden som fångar in vatten och begränsar vattenavdunstning från hudens yta, kan vaselin också tränga in i de övre hudlagren och hjälpa till att fylla mellanrummen mellan de yttersta döda hudcellerna.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: A

En nedsatt hudbarriärfunktion och ökad mottaglighet för sekundära bakterieinfektioner i huden är några av egenskaperna hos atopisk dermatit. Studier har visat att användning av ingredienser innehållande vaselin kan ha en positiv effekt på personer med eksem.

Hos barn med atopisk dermatit var ett vaselinbaserat uppmjukande medel, som användes tre gånger per dag i 3 veckor, precis lika effektivt när det gäller att minska sjukdomens svårighetsgrad som två ordinerade fuktgivare2. Barnen hade milt till måttligt eksem och använde inte andra behandlingar under denna period. Intressant är att en nyligen genomförd studie med personer med atopisk dermatit drog slutsatsen att användning av vaselin kan påverka de antimikrobiella peptiderna och uppreglera beståndsdelar som är viktiga för hudbarriären, såsom filaggrin1.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Skin Therapy Lett. 2014

2J Drugs Dermatol. 2011

3J Allergy Clin Immunol. 2016