Petrolatum (Psoriasis)

Vaselin (inklusive vitt mjukt paraffin och gult mjukt paraffin) är en halvfast hydrofob gul/vit substans bestående av kolväten som framställs av petroleum. Vaselin har i mer än 100 år använts som en läkande salva. Även om det traditionellt betraktats som ett ocklusivt medel, vilket innebär att det bildar en lipidbarriär på huden som fångar in vatten och begränsar vattenavdunstning från hudens yta, kan vaselin också tränga in i de övre hudlagren och hjälpa till att fylla mellanrummen mellan de yttersta döda hudcellerna1.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: B

HelloSkins experter kunde inte hitta några vetenskapliga data eller kliniska prövningar om användning av vaselin hos personer med psoriasis.

Men i hudvårdsprodukter överlag agerar vaselin som ett upmjukande medel samtidigt som det minskar vattenavdunstning från hudens yta1. I en studie, som involverade 186 normala och 37 atopiska spädbarn och där vaselin användes 4 gånger dagligen i två dagar, förbättrade vaselin hudens hydrering från 2% till 7%2.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Skin Therapy Lett. 2005

2J Dermatol. 2007