Propylene Glycol (Psoriasis)

Propylenglykol är en alkohol som fungerar som hudkonditionerare, viskositetsminskande medel, lösningsmedel och doftingrediens i kosmetika. Propylenglykol har fuktgivande egenskaper. Den torkar på huden till en hygroskopisk film som bevarar fukt genom att bilda en barriär som förhindrar vatten från att avdunsta. Vidare antas den fungera genom en osmotisk mekanism som drar vatten till de yttre hudskikten, vilket är förklaringen till observationen att den leder till en övergående svullnad av dessa hudskikt. Den hjälper också till att förbättra de barriärbildande egenskaperna hos specialiserade formler som kallas (NLC) genom att minska vattenförlusten från hudens yta, även känd som transepidermal vattenförlust, TEWL.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: C

HelloSkins experter kunde inte hitta några vetenskapliga data eller kliniska prövningar om användning av propylenglykol hos personer med psoriasis.

Den har dock visat sig ha positiva effekter på andra relaterade tilllstånd med torr hud. När det gäller exempelvis lindring vid torr hud och förbättring av hudbarriär har propylenglykol visat sig förbättra båda symptomen1.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Acta Derm Venereol. 2009