Salicylic Acid (Akne)

Salicylsyra är en "betahydroxisyra" som har förmågan att bryta strukturerna mellan hudcellerna vilket förhindrar att porerna täpps till med döda hudceller1. Denna "komedolytiska" eller peelingeffekt är fördelaktig vid akne, där tilltäppning av porerna leder till bildning av öppna/stängda pormaskar och fläckar. Salicylsyra är också känd för att ha antiinflammatoriska effekter, vilket är fördelaktigt vid akne som är en inflammatorisk hudsjukdom. Dessutom minskar salicylsyra sebumproduktionen i huden. Sebum är den oljiga, vaxartade substansen som täpper till porerna och är en av de mekanismer som leder till bildning av fläckar.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: A

I en liten studie med personer med akne fann man att en peelingprodukt med 30% salicylsyra, som användes varannan vecka, minskade sebumnivåerna. Denna effekt av salicylsyra observerades redan efter den andra applikationen. Detta ansågs av författarna bero på dess förmåga att blanda sig med hudens lipider2. I en 4 veckors studie av 30 patienter med mild till måttlig akne fann man att en rengöringsprodukt med 2% salicylsyra minskade antalet pormaskar. Efter två veckor jämfördes effekten av salicylsyra med bensoylperoxid (en annan ingrediens mot akne) och salicylsyra visade sig vara bättre3.

Salicylsyra är lipidlöslig och kan därför blanda sig med talg i hårsäckarna. Personer med akne tenderar att ha en högre talgproduktion, vilket leder till fet hud med tilltäppta porer. Därför anses salicylsyra ha en positiv effekt på akne då salicylsyra leder till minskad talgproduktion1.

Salicylsyra har också rapporterats lindra den eventuella missfärgningen av huden efter akne, vilket kallas för "postinflammatorisk hyperpigmentering". En studie baserad på 44 patienter med mörk hudtyp (känd för att löpa ökad risk att utveckla postinflammatorisk hyperpigmentering) visade att salicylsyra har en positiv effekt på hyperpigmentering. Efter användning av en 20% salicylsyragel kombinerad med 10% mandelsyra under sex sessioner minskade området med hyperpigmentering med 59,8%4.

Eftersom salicylsyra rekommenderas i låga koncentrationer, består biverkningarna endast av mild lokal irritation hos ett fåtal av aknepatienter1.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Clin Cosmet Investig Dermatol. 2015

2J Cosmet Dermatol. 2014

3Clin Ther. 1989

4Dermatol Surg. 2009