Pröva 3 Sorion kräm 60ml för 2. Använd rabattkoden SORION2019

Stephafekt (Eksem)

Staphefekt är en antibakteriell förening. Den har ursprungligen isolerats från en bakteriofag, som kan betraktas som motsvarigheten till viruset hos människan. Staphefekt antas rikta in sig på och döda specifikt Staphylococcus aureus, som ofta finns överrepresenterat på hudområden täckta med eksem1.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: C

Det har gjorts en fallstudie som rapporterade att när Staphefekt användes med kortikosteroidbehandling hjälpte det till att förbättra superinfektionen med S. aureus hos en patient med nummulärt eksem2. En klinisk studie undersöker för närvarande om detta kan hjälpa att minska behovet av kortikosteroider vid mild till moderat atopisk dermatit3. Resultaten från den studien kommer snart att bli tillgängliga på HelloSkin.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1J Invest Dermatol. 2017

2Case Rep Dermatol. 2017

3Trials. 2017