Zinc (Eksem)

Zink är ett viktigt mikronäringsämne med en mängd viktiga biologiska funktioner. Medan ca 50% av zink i vår kropp finns i benen finns cirka 6% i huden. Zink är ett mineral som har använts som en terapeutisk ingrediens i många år. När det appliceras på huden, agerar zink som en barriär, stimulerar sårläkning och anses också ha antiinflammatoriska och lugnande egenskaper.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: A

I en studie, som utfördes på patienter med kroniskt handeksem, visade sig användning av 2,5% zinksulfat tillsammans med kortikosteroider två gånger dagligen under 2 veckor vara effektivare när det gällde att reducera rodnad, fjällbildning och klåda än behandling utan zinksulfat (enbart kortikosteroider)2. Utöver detta var det en lägre återfallsfrekvens av eksem under veckorna efter att behandlingen hade avslutats.

Dessutom visade sig zinkoxidsalva, som användes två gånger per dag i 21 dagar, lindra inflammationen orsakad av gnidning av ett hudområde mot ett annat (intertrigo) jämfört med före behandlingen3. Zink är också känt för att vara effektiv vid andra hudåkommor, såsom blöjdermatit.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Dermatol Res Pract. 2014

2J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008

3Br J Nurs. 2012