Try skincare made for you and your skin's needs

Zinc (Torr hud)

Zink är ett viktigt mikronäringsämne med en mängd viktiga biologiska funktioner. Medan ca 50% av zink i vår kropp finns i benen finns cirka 6% i huden. Zink är ett mineral som har använts som en terapeutisk ingrediens i många år. När det appliceras på huden, agerar zink som en barriär, stimulerar sårläkning och anses också ha antiinflammatoriska och lugnande egenskaper.

Vad säger vetenskapen?

Evidensgrad: A

HelloSkins experter kunde inte hitta några vetenskapliga data eller kliniska prövningar angående användning av zink hos personer med torr hud (xeros), men det har visat sig ha en positiv effekt på andra nära relaterade tillstånd med torr hud.

Hos patienter med mild till måttlig psoriasis jämfördes ett uppmjukande medel innehållande 0,25% zinkpyrition med en mjukgörande kräm utan zinkpyrition där de användes två gånger dagligen under en period av 3 månader. Studien visade att båda uppmjukande medlen förbättrade psoriasisen, men det uppmjukande medlet innehållande zink visade sig vara effektivare än kontrollkrämen1. Dessutom har zinkoxidsalva, som användes två gånger dagligen under 21 dagar, visat sig vara effektiv för att lindra inflammationen orsakad av gnidning av ett hudområde mot ett annat2.

Koncentrationen av en ingrediens är viktig för dess effektivitet, och därför är det möjligt att produkter som innehåller samma ingrediens inte nödvändigtvis har samma effekt som i de ovannämnda studierna.

Uppdaterad: juli. 2017

References

1Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2011

2Br J Nurs. 2012