Tillbaka till översikt
Evidensnivån: Vad är det för något och hur är det till hjälp?

Vi arbetat hårt för att ta fram en ny funktion - ingrediensevidens. Denna funktion är till för att ta en närmare titt på potentiellt fördelaktiga ingredienser och för din skull har vi arbetat fram en evidensskala som delar in de vetenskapliga beläggen i nivåer. Genom att titta på den kan du själv se de dokumenterade effekterna av aktiva ingredienserna och dess vetenskapliga beläggs styrka för ditt tillstånd.

För att läsa mer om vad aktiva ingredienserna är - klicka här.

Varje aktiv ingrediens har analyserats utifrån dess evidens och fördelats i nivåerna A till D.

 I botten av hierarkin placeras de utforskande laboratorie-in vitro-studierna. När du flyttar upp för skalan blir studierna mer exakta, använder kontrollgrupper och brukar baseras på fler deltagare. Detta gör dem mer tillförlitliga och exakta när de avslutas. De högst rankade studierna är s.k. dubbelblinda Randomized Controlled Trials (RCT).

Saker att tänka på när man hänvisar till evidensnivån:

  • Evidensnivån är specifik för ett tillstånd, vilket innebär att det kan finnas en högre grad av evidens för en ingrediens för ett tillstånd än ett annat.
  • En ingrediens kan ha en låg evidenskvalitet, men det betyder inte alltid att ingrediensen är ineffektiv. Kvaliteten avser endast mängden oberoende vetenskapliga evidens som finns för att stödja dess påståenden. Var noga med att läsa mer om ingrediensen för att se exakt hur den är till nytta för huden och vilken framgångsgrad den har haft i studier.

Genom att tillhandahålla denna analys hoppas vi få mer nyans i konsumtion av hudvård, styra bort från namn och märken som släpps utan evidens och visa att en kritisk tankegång är mycket värdefull när du fattar rätt beslut för din hud.

Vi tror att evidens, data och ett ärligt förhållningssätt är vad som framgångsrikt och kommer att tjäna oss under vår resa till friskare hud.

Föregående inlägg Nästa inlägg