Deodoranter till dig med psoriasis

Val av deodorant kan ha stor betydelse för personer med psoriasis. Speciellt om man har ”invers psoriasis”, dvs. psoriasis i fuktiga och varma hudveck som t. ex. armhålorna, kan det vara svårt att hitta en produkt som inte irriterar eller förvärrar symtomen i onödan. Det är inte nödvändigtvis förekomsten av doftämnen som skapar en allergisk reaktion. Det kan även bero på andra ingredienser i produkten, som kan tränga in i huden och leda till inflammation och uppblossning av psoriasis. Personer med psoriasis har en nedsatt funktion av hudbarriären, varpå många tycker att det är lämpligt att använda produkter utan möjliga irritanter såsom doftämnen och alkohol.