Dermalog

Dermalog är en dansk hudvårdsserie som är framtagen utan konserveringsmedel och parfym. Serien är Svanenmärkt, en certifiering som enbart tilldelas produkter som lever upp till hårda miljökrav, tar hänsyn till sundhet och är av bra kvalitet. Samtidigt garanterar Svanenmärket att produkten inte innehållet ingredienser, som är på EU:s lista över ämnen som misstänks vara hormonstörande. Därför är serien Dermalog lämplig som hudvård till personer med eksem eller allergi.