Fjällande och flagnande hud

Ansamlingar av fjäll på hudområden är ett vanligt tecken på psoriasis. Detta är delvis en konsekvens av den ökade cellförnyelsen på huden och cellernas efterföljande bristfälliga mognadsprocess. Hos personer med psoriasis förnyas hudcellerna på några dagar istället för flera veckor, vilket annars är tillfället för personer med normal hud.