Förtjockad hud från psoriasis

Förtjockad hud är ett vanligt tecken vid psoriasis. Detta beror delvis på en ansamling av snabbt växande hudceller. Applicering av fukt- och fettgivande hudvårdsprodukter på den förtjockade huden kan reducera hudens benägenhet att spricka och därmed minska obehaget. Keratolytiska medel kan hjälpa till med att lösa upp hudens yttersta lager och därmed reducera fjälltjocknaden och avhjälpa plack.