Produkter till gravida med eksem

När man är gravid är det viktigt att tänka på att man inte ska utsätta sitt ofödda barn för oönskade ämnen. Detta gäller naturligtvis även för de hudvårdsprodukter som man använder som blivande mamma. Även om du här hos HelloSkin inte hittar produkter som misstänks ha hormonstörande ämnen, så är det viktigt att alltid granska produktens innehållsämnen samt läsa tillverkarens anvisningar.