Produkter till gravida med psoriasis

Psoriasisutsträckningen reduceras omgående hos 40–60% av alla gravida kvinnor under graviditetens sex första månader. Psoriasis påverkar generellt inte fertiliteten eller risken för missfall, fosterskador eller för tidig födsel. Många receptbelagda behandlingar sammanlänkas med potentiella problem under graviditeten och kan skada fostret. Det är därför viktigt att ha koll på sin psoriasis innan en graviditet och att samtidigt minska en eventuell uppblossning under graviditeten.