Produkter till nagelpsoriasis

Om du har psoriasis, har du en ökad risk för problem med dina naglar. Fingernaglarna är vanligen mer utsatta än tånaglarna. Nagelpsoriasis kan förekomma som fördjupningar i nagelns yta eller så kan naglarna vara förtjockade och deformerade. Naglarna blir ofta gula med en vit eller gul kant ytterst, där de skiljs från den underliggande huden. Detta betecknas som onycholysis.