Anders Daniel Andersen

Ph.D., M.Sc., B.Sc.

Anders Daniel Andersen är Head of Medical & Science hos HelloSkin. År 2004 tog Anders sin bachelorexamen i biologi från Köpenhamns Universitet och år 2006 tog han sin kandidatutbildning på Den Kongelige Veterinær– og Landbohøjskole i Danmark. Några år senare tilldelades Anders sin Ph.d.-examen och han har sedan dess arbetat som forskare vid olika danska universitet innan han under 2016 kom till LEO Innovation Lab.

Anders har en omfattande biologisk bakgrund och erfarenhet från en lång rad olika forskningsmetoder, inklusive experimentell samt klinisk forskning och under sina nästan 10 år med forskning har han bidragit till vår kunskap inom en rad områden.

Läs om vår vetenskapliga metod