John Zibert

Ph.D., M.Sc., B.Sc.

John Zibert är Medical Director hos LEO Innovation Lab, där han hjälper till att skapa nya lösningar till fördel för patienter som vill uppnå en friskare hud. Han har en Ph.D. i medicin, en kandidatutbildning i mänsklig biologi och en kandidatexamen i mänsklig mikrobiologi från Köpenhamns Universitet och universitet i Otago, Nya Zealand. John har primärt utfört klinisk forskning på hudåkommor och cancer under 10 år.

Han har även över åtta års erfarenhet av farmaceutisk läkemedelsutveckling till olika hudåkommor där han har bidragit till lanseringen av två nya medicinska lösningar inom dermatologi. Innan sitt vetenskapliga arbete har John en sju år lång praktisk bakgrund inom armén som lärare och paramedic. Johns åsikt är att komplicerad vetenskap ska göras förståelig så att alla kan dra nytta av samt använda denna vetenskap.

Läs om vår vetenskapliga metod