Vår vetenskapliga metod

Hos HelloSkin har vi inställningen att transparens, vetenskap och vägledning är avgörande för din huds hälsa. Vi vet att för många människor är användning av fuktighetskrämer viktigt för att hålla huden sund och för att hjälpa till med att kontrollera några av de symtom som är förenade med ett hudproblem. Men samtidigt vet vi även att det kan vara svårt att komma fram till vad man ska välja att använda.

Fuktighetskrämer ska användas ofta och i rikliga mängder för att uppnå bästa resultat. Just därför är det viktigt att undvika produkter med problematiska innehållsämnen. Samtidigt är det även bra att sätta sig in i specifika innehållsämnen och på vilket sätt de faktiskt kan ha en positiv verkan och understödja din huds friskhet.

Idag finns det otaliga hudvårdsprodukter att välja mellan och det kan vara svårt att ta reda på vad som passar bäst till dig och din hud. Det kan vara frustrerande, vilket gör att man bortser från att använda fuktighetskrämer och därför inte tar hand om sin hud ordentligt.

Vi är fast beslutna att ändra på detta. Genom vårt vetenskapliga tillvägagångssätt önskar vi göra det lättare för dig att få insyn i produkterna, så att du kan välja den kombination av produkter som passar bäst till dig och din hud.

Hos HelloSkin hittar du produkter från en lång rad olika producenter, som alla har en sak gemensamt: De har blivit grundligt inspekterade och visat sig vara lämpliga för användning av personer med en eller flera av de hudåkommor som vi fokuserar på hos HelloSkin. Vi ser naturligtvis även till att de inte innehåller oönskade kemikalier så att du tryggt kan använda dem.

Hur fungerar vår process?

Steg 1: Den inledande screeningen - “Riskvärderingen”

  • Samtliga produkter som du hittar hos HelloSkin blir inledningsvis screenade för att identifiera eventuella oönskade kemikalier. Kemikalier som kan ha betydelse för din allmänna hälsa och framför allt i förhållande till din hud. Dessa omfattar primärt parfymämnen, konserveringsmedel och innehållsämnen som misstänks vara hormonrubbande. Samtliga ingredienser i ingredienslistan utvärderas.
  • Vi har en omfattande databas över problematiska ämnen – en ”negativ lista” – baserad på information som publicerats i vetenskaplig litteratur och på flera relevanta organisationer, bland annat The Scientific Committee on Consumer Safety i EU. Som utgångspunkt värderar vi alla produkter baserat på om de innehåller specifika kemikalier eller ej.

Steg 2: Produkternas lämplighet till personer med olika typer av hudproblem

  • Hos HelloSkin vet vi att människor är olika och att en del har en hud som är mer känslig mot vissa ingredienser än andra. Om en produkt tar sig igenom den inledande screeningen så värderas därefter dess lämplighet till personer med olika hudproblem. Detta görs på bakgrund av en rad specifika kriterier. Dessa omfattar bl.a. en värdering av lämpligheten av allmänt förekommande innehållsämnen till användning av personer med atopisk dermatit och psoriasis – utvecklat av en expertpanel bestående av hudläkare.
  • Alla produkter värderas utifrån deras innehåll av ingredienser som kan vara problematiska för en del. T.ex. anser vi inte att parfymämnen är lämpliga för personer med känslig hud såsom atopisk dermatit eller till barn. Särskilt då rekommendationen är att använda fuktighetskräm ofta och i rikliga mängder. Detta är naturligtvis opassande om en produkt innehåller ingredienser som är kända för att vara allergiframkallande. När du använder vår ”produktsökare” på hemsidan så ser vi till att du enbart ser produkter som passar din åldersgrupp och de symtom som är förenade med ditt specifika hudproblem. Exempelvis om du har eksem och sprucken hud, så kommer du inte föreslås produkter med ett högt innehåll av urea. Huvudsakligen för att det finns en risk för att detta kan ge en svidande eller brännande känsla.

Steg 3: finns det någon vetenskaplig dokumentation för att produkten kan vara gynnsam för mig och min hud?

  • Det är inte lätt att hitta bland alla olika hudvårdsprodukter eller de egenskaper som tillverkarna framhäver att de besitter. Hos HelloSkin strävar vi efter att göra det lättare för dig.
  • Varje gång vi väljer att införa en ny produkt så är det en bestämd del i vår process att undersöka om det föreligger någon vetenskaplig dokumentation för att produkten undersökts bland personer med relevanta hudproblem. Detta framgår under den Vetenskapliga Dokumentationen på hemsidan. Vi har även samma tillvägagångssätt för en rad av de viktiga innehållsämnena. Detta gör vi för att hjälpa människor som lever med olika hudproblem att ta ett beslut avseende sin hudvård – grundat på bättre belägg.
  • Den Vetenskapliga Dokumentationen som framgår på varje produktsida är därmed en sammanställning, som baserats på undersökningar som publicerats i vetenskapliga artiklar efter de bedömts och godkänts av andra forskare. Dessa är primärt identifierade genom sökningar i den omfattande databasen PubMed som innehåller referenser till över 20 miljoner biomedicinska och naturvetenskapliga artiklar. Vi söker primärt efter vetenskaplig dokumentation för den direkta betydelsen av att använda en produkt (eller viktiga ingredienser) hos personer med olika hudproblem. Dock söker vi även efter information som kan belysa en möjlig effekt som en ”tilläggsbehandling” till avgörande behandlingar med t.ex. binjurebarkhormon, UV-ljus eller annat.
  • På samma sätt söker vi även efter kliniska försök i databaser https://clinicaltrials.gov (världens största databas över kliniska försök, som innefattar mer än 170 länder världen över) och i https://www.clinicaltrialsregister.eu/ (EU), för att se om det finns relevanta undersökningar längs vägen, som kan belysa detta ytterligare inom den närmsta framtiden.
  • Vid de tillfällen där en tillverkare refererar till en klinisk eller vetenskaplig studie, där användningen av en specifik produkt har undersökts, så tar vi enbart det i beaktande om vi har lyckats hitta den ursprungliga publiceringen via de vetenskapliga databaserna.